Mały kraj z wielką historią

Węgry można określić jako niewielki środkowoeuropejski kraj, który konsekwentnie podtrzymuje wśród swoich obywateli pamięć dawnej wielkości. Upamiętnienie wydarzeń, które doprowadziły do ogromnej redukcji terytorium państwa węgierskiego i sprawiły, że wielu jego mieszkańców musiało zmienić przynależność państwową, stanowi fundament polityki historycznej Węgier. Konserwatywny przywódca kraju, Viktor Orban, realizuje politykę budowy narodowego ducha opartą na pamięci o tragicznej historii i, zdaniem niektórych komentatorów, dąży do odbudowy tzw. Wielkich Węgier.

Pamięć o traktacie w Trianon, czyli końcu Wielkich Węgier

Podpisany 4 czerwca 1920 roku traktat w Trianon stanowi bolesną kartę w dziejach Węgier. Na mocy jego ustaleń monarchia austro-węgierska rozpadła się. Węgrzy utracili dwie trzecie swojego terytorium, wielu obywateli znalazło się poza granicami ojczystego kraju. Państwo zostało okrojone z każdej strony- obecnie dawne ziemie węgierskie znajdują się na terenie takich państw, jak Słowacja, Rumunia, Ukraina, Chorwacja, Serbia, czy Austria. Pamięć o dawnym kształcie terytorialnym kraju jest mocno widoczna w przestrzeni publicznej Węgier. Przy granicy z Austrią znajduje się krzyż upamiętniający traktat w Trianon. W 2008 roku w Budapeszcie został otwarty Park Trianon, który przypomina o ziemiach utraconych w wyniku traktatu. Codziennie o godzinie 16:32 w parku bije dzwon. O 38 miastach, dawniej należących do Węgier, a aktualnie znajdujących się w granicach innych państw, przypomina tzw. Kalwaria Węgierska. Znajduje się ona przy granicy ze Słowacją i składa się z 14 pomników, ustawionych na wzór kapliczek. Nawiązanie do 14 stacji drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa, nawiązanie martyrologiczne, nadaje szczególny wymiar utracie ziem przez Węgry w 1920 roku. Wykorzystanie symboliki chrześcijańskiej uwzniośla wydarzenia z przeszłości i sugeruje, że rezultatem dawnych cierpień będzie ostateczne zwycięstwo.

Wymiary edukacji historycznej

Pamięć Wielkich Węgier trwa nie tylko dzięki muzeom, pomnikom, czy miejscom takim jak Park Trianon. Mapę kraju w granicach sprzed 1920 roku można zobaczyć na znaczkach pocztowych, samochodach, ulicznych murach. Stanowi ona element przestrzeni miejskiej, zwraca na siebie uwagę turystów odwiedzających Węgry. Po przejęciu władzy przez Viktora Orbana zostało ustanowione nowe święto – przypadający na 4 czerwca Dzień Jedności Narodowej. Przeprowadzono reformę edukacji, do szkół wprowadzono nowe podręczniki. Szczególną uwagę poświęca się ludności węgierskiej, która zamieszkuje tereny odebrane w wyniku traktatu, takie jak należące do Rumunii Transylwania i Szeklerszczyzna. Wegry Orbana dbają, aby w tej ludności nie zgasł duch węgierski i poczucie wspólnoty z ojczyzną. Rodacy z ziem utraconych otrzymują węgierskie paszporty, a więc mogą korzystać z praw wyborczych na Węgrzech i czuć odpowiedzialność za kraj.

Polityka historyczna stanowi fundament całościowej polityki rządu Viktora Orbana. Wydarzenia z przeszłości mają budować samoświadomość współczesnych Węgrów. Ma być to świadomość doświadczonego cierpienia i wielkości, którą można jeszcze odbudować, lecz raczej już nie w dawnych granicach terytorialnych.

Na czym polega polityka historyczna?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

78 − 70 =